MÉDIAKUTATÁSOK MINDEN SZEMPONTBÓL

közterület, online, rádió, sajtó, tévé

 

Kutatások

Minden ami médiakutatás!

KUTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK, ESZKÖZÖK

KÖZTERÜLET

Az utólagos hatékonyságmérés a professzionális médiatervező szoftverek nélkülözhetetlen kiegészítője, amely lehetőséget nyújt a tervezett kampányok eredményeinek utólagos vizsgálatára, visszaigazolására. A kampányhatékonyság-mérés sok hasznos információval szolgál úgy a kreatív tartalomnak a célcsoporthoz való eljutásáról (a közvetítő médium hatékonyságáról), mint a tartalom maga a befogadókban milyen benyomásokat keltett; ezeket a különböző impressziók legalapvetőbb tulajdonságai mentén mutatja meg. A hatásmérés adatfelvétele hagyományos, kiforrott kérdőív alapján havonta ismétlődik, az eredményeket a vonatkozó benchmarkok (hirdető, szegmens, szektor stb. kampányainak átlagértékei) megjelenítésével együtt a C-Test szoftverbe töltve kapják meg az ügyfelek.
A Scores Group rendszeresen végez olyan helyszíni felméréseket, amelyek során az egyes hirdetőberendezések minőségét, láthatóságát befolyásoló fizikai paramétereket mér fel. Ilyen paraméterek pl.: a berendezés magassága, távolsága a közlekedési csatornától, a közlekedési csatorna irányával bezárt láthatósági szöge, láthatósági távolság, a láthatóságot zavaró tényezők, a berendezés pontos térképi koordinátája stb. Ezen felmérések közül a legjelentősebb az EKIR (Egységes Közterületi Információs Rendszer) havonta esedékes felmérése, ahol a rendszerben lévő berendezéseket méri fel a Scores Group egy összetett online felmérőlap segítségével. A felmérések eredményeinek meghatározó szerepe van a Scores Group más közterületi megoldásaiban (különös tekintettel a közterületi közönségmérésre és kampánytervezésre).
A hazai szindikált közterületi közönségmérés az útadatbázis, a visibility kutatás és az EKIR (Egységes Közterületi Információs Rendszer) adatait egyesítve nyújt kampányonként kontaktuseredményeket úgy, hogy az elértek szocio-demográfiai összetétele is ismert. A közterületi közönségmérés eredményeit az Outdoor Full Power (OFP) szoftverben hasznosíthatják az előfizetők. A szoftver tartalmazza az összes magyarországi standard, citylight vagy nagyobb méretű kampányolható outdoor felület friss adatbázisát. Az OFP a betöltött felületlista elérési és kontaktus mutatóin kívül az eredmények térképes megjelenítését, diagramos és táblázatos formában való lekérését biztosítja, ezenkívül alkalmas outdoor kampánytervezésre is.
Az időszakos, egyedi méretű vagy ambient közterületi hirdetőeszközök nem jelennek meg a kizárólag állandó, standard méretű, kampányolható felületekre kiterjedő közterületi közönségmérésben (illetőleg az OFP szoftverben). E kampányok elérési eredményeiről a közterületi útadatbázis felhasználásával, szimulációs eljárással rendelhetők elérési riportok. A riport tartalmazza a helyszín leírásán és a felület megjelenítésén kívül a megadott célcsoportra vonatkozó legfőbb elérési és kontaktusmutatókat
A Scores Group rendszeresen végez települési önkormányzatok és azok megbízásában lévő üzleti vállalkozások számára olyan, egy-egy település egészét lefedő felméréseket, amelyek kataszterszerűen számba veszik az adott településen fellelhető hirdető berendezéseket, és azokat a megrendelő által elfogadott szempontok szerint minősíti, jellemzi. A felmérés során jellemzően digitális fénykép készül minden egyes felületről, s azt a felmérés eredményét tartalmazó adatbázissal együtt egy egyedi, erre a célra kifejlesztett szoftver keretein belül kapja meg a megrendelő.
A monitoring felmérés alapvető célja az esetleges kihelyezési, megvalósulási hibák felderítése. Ugyanakkor a monitoring felmérés során lehetséges olyan, a piac egészére vagy részére vonatkozó információk és adatok összegyűjtése is, amelyek önmagukban is értékes információk.
A Scores Group minden hónap első ragasztási (reklám kihelyezési) időszakát követően (adott hónap 5-10. napja között) felméri az összes magyarországi standard méretű közterületi hirdető berendezést (euro és avenir méretű óriásplakátok, euro és egyedi méretű backlight berendezések, magnum táblák, citylight és midilight berendezések, hirdetőoszlopok), azonosítja az azokra kihelyezett reklámkampányokat, mind a felületekhez, mind a megtalált kampányokhoz további adatokat gyűjt és kapcsol (listaárak, megrendelők, vásárló ügynöksége, kampánystátuszok stb.), majd az eredményt egy e célra fejlesztett elemző/lekérdező szoftverbe (Outdoor Reporter) tölti. E szoftvert és a havonta frissített adatbázist adja át ügyfeleinek. Ez az egyetlen, valóban mérésen, kutatáson alapuló piaci adatforrás, amelynek segítségével a piac szereplői átláthatják annak működését.
A Scores Group rendszeresen készít ügyfelei és külső megrendelői részére a köztéri reklám- és médiapiac egészét vagy részét bemutató tanulmányokat, elemzéseket, prezentációkat. Ezek mellett gyakran végez tanácsadást is hasonló témakörben.

ONLINE

A Scores Group egyedi megrendelésre, a feladatot az ügyfelekkel közösen kialakítva készít egyedi felméréseket, közönségmérési adatok alapján másodelemzéseket, vélemény- és attitűdkutatásokat (akár a vizsgált médiatermék szempontjából specifikus alapsokaságokra), tanulmányokat, átfogó piaci trendelemzéseket, brand- és imidzskutatásokat, fogyasztói csoportok körülhatárolását stb. Az egyedi kutatások esetében a feladat specifikációja az ügyféllel közösen történik, minden más, a kutatások lebonyolításával kapcsolatos feladatot (kérdőív összeállítása, mintavétel és kvótázás kialakítása, fieldmunka lebonyolítása, adatbázis tisztítása, súlyozása, feldolgozása, másodelemzéshez szükséges adatok beszerzése és rendszerezése stb.) a Scores Group munkatársai intézik. Az eredmények átadása a megbeszélt formában történik (céges prezentáció, folyószöveges tanulmány, vezetői összefoglaló átadása stb.).

RÁDIÓ

A Scores Group munkatársai és partnerei évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a legkülönbözőbb módszertannal folytatott hazai és nemzetközi rádiós hallgatottságmérések lebonyolításában és eredményeinek értelmezésében. Jelenleg a hazai szindikált rádiós közönségmérés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére történik, a közbeszerzési eljárás után az országos rádiós hallgatottságmérés lebonyolításában a Scores Group is részt vesz, annak eredményeiről honlapján rendszeresen beszámol.
A zenei rádiók számára kardinális kérdések, hogy milyen zenei kínálattal szolgálják ki a legjobban a közönségüket, de a talk rádiók esetében sem mellékes, hogy egy jól szerkesztett műsorban milyenfajta zenéket használnak fel. A Scores Group a zenei kutatások kétféle alapvető módszertanát alkalmazza, amelyek a rádiók részéről felmerülő igényeknek megfelelve, azokra válaszul lettek kialakítva.
Az egyik kérdés, hogy milyen zenei arculat mely társadalmi csoportokat "találja meg," kik milyen stílusú zenéket értékelnek általában véve a legtöbbre; másképp fogalmazva adott zenei profilú rádióval hány állandó hallgatót lehet elérni, és főképp kik lesznek ezek a hallgatók (életkor, iskolai végzettség, nem, vásárlóerő, társadalmi státus stb. szempontjából). Az ún. in hall vagy AMT (auditorium music test) típusú kutatások célja a zenei ízlésvilág részletes vizsgálata, vagyis annak feltárása, hogy az adott zenés rádió célcsoportjai milyen stílusokat, milyen konkrét dalokat preferálnak, illetőleg az egyes stílusok és konkrét dalok milyen kapcsolatban állnak egymással. Ezek a kutatások többféle hallgatói (illetve szocio-demográfiai) csoportot magában foglaló, nagyobb mintán tesztelik nagy mennyiségű, azaz széles spektrumot lefedő stílusú zenék fogadtatását. Alkalmasak kísérletezésre, a zenei profil szélesítésének próbálgatására (a rádió által megszólított hallgatói csoportok megbecslésére) csakúgy, mint komplett zenei arculat kialakítására és értékelésére.
Más szempontok kerülnek előtérbe akkor, ha a kiforrott zenei profilon belüli finom eltolódások és legfrissebb aktualitások kerülnek terítékre. Amikor több, hasonló zenét játszó csatorna verseng egymással, életbevágó, hogy egymást és a zenei divatot megelőzzék, diktálják, ne pedig kövessék. Épp ezért hétről hétre nagy jelentőséget kap, hogyan alakulnak az aktuális trendek, milyen az új slágerek ismertsége és megítélése, melyek azok a slágerek, amelyekkel biztosan maguknál tartja a rádió a hallgatóit és esetenként újabbakat is toborozhat, vagy éppen melyek azok a zenék, melyeket a közönség már un, így gyakori ismétlésük inkább káros, mint hasznos. A rendszeresen ismételt, ún. callout zenei kutatások kis mintán, specifikusan a célcsoporton belül monitorozzák a slágerek megjelenésének, felívelésének, szárnyalásának majd kikopásának trendjeit. A zenék az aktuálisan játszott zenék, az eredmények idősorosan, trendszerűen interpretálhatók.
A Scores Group egyedi megrendelésre, a feladatot az ügyfelekkel közösen kialakítva készít egyedi felméréseket, közönségmérési adatok alapján másodelemzéseket, vélemény- és attitűdkutatásokat (akár a vizsgált médiatermék szempontjából specifikus alapsokaságokra), tanulmányokat, átfogó piaci trendelemzéseket, brand- és imidzskutatásokat, fogyasztói csoportok körülhatárolását stb. Az egyedi kutatások esetében a feladat specifikációja az ügyféllel közösen történik, minden más, a kutatások lebonyolításával kapcsolatos feladatot (kérdőív összeállítása, mintavétel és kvótázás kialakítása, fieldmunka lebonyolítása,  adatbázis tisztítása, súlyozása, feldolgozása, másodelemzéshez szükséges adatok beszerzése és rendszerezése stb.) a Scores Group munkatársai intézik. Az eredmények átadása a megbeszélt formában történik (céges prezentáció, folyószöveges tanulmány, vezetői összefoglaló átadása stb.).

SAJTÓ

Jelenleg a szindikált hazai sajtó közönségmérés a Nemzeti Olvasottságkutatás kft. megrendelésére történik, a pályázati eljárás után nemzeti olvasottságkutatás lebonyolításában a Scores Group is részt vesz, annak eredményeiről honlapján rendszeresen beszámol. A kutatás során éves szinten 25 000 válaszadó megkérdezésére kerül sor személyesen, papír alapú kérdőíven (PAPI). A minta a 15 éves és idősebb lakosságot reprezentálja. A kutatási eredmények egyaránt nélkülözhetetlenek a kiadók stratégiai döntései, illetve az ügynökségek és értékesítések szempontjából.
A Scores Group egyedi megrendelésre, a feladatot az ügyfelekkel közösen kialakítva készít egyedi felméréseket, közönségmérési adatok alapján másodelemzéseket, vélemény- és attitűdkutatásokat (akár a vizsgált médiatermék szempontjából specifikus alapsokaságokra), tanulmányokat, átfogó piaci trendelemzéseket, brand- és imidzskutatásokat, fogyasztói csoportok körülhatárolását stb. Az egyedi kutatások esetében a feladat specifikációja az ügyféllel közösen történik, minden más, a kutatások lebonyolításával kapcsolatos feladatot (kérdőív összeállítása, mintavétel és kvótázás kialakítása, fieldmunka lebonyolítása,  adatbázis tisztítása, súlyozása, feldolgozása, másodelemzéshez szükséges adatok beszerzése és rendszerezése stb.) a Scores Group munkatársai intézik. Az eredmények átadása a megbeszélt formában történik (céges prezentáció, folyószöveges tanulmány, vezetői összefoglaló átadása stb.).

TV

A Scores Group egyedi megrendelésre, a feladatot az ügyfelekkel közösen kialakítva készít egyedi felméréseket, közönségmérési adatok alapján másodelemzéseket, vélemény- és attitűdkutatásokat (akár a vizsgált médiatermék szempontjából specifikus alapsokaságokra), tanulmányokat, átfogó piaci trendelemzéseket, brand- és imidzskutatásokat, fogyasztói csoportok körülhatárolását stb. Az egyedi kutatások esetében a feladat specifikációja az ügyféllel közösen történik, minden más, a kutatások lebonyolításával kapcsolatos feladatot (kérdőív összeállítása, mintavétel és kvótázás kialakítása, fieldmunka lebonyolítása,  adatbázis tisztítása, súlyozása, feldolgozása, másodelemzéshez szükséges adatok beszerzése és rendszerezése stb.) a Scores Group munkatársai intézik. Az eredmények átadása a megbeszélt formában történik (céges prezentáció, folyószöveges tanulmány, vezetői összefoglaló átadása stb.).

FIELDWORK MEGOLDÁSOK

Magyarország egyetlen dedikált médiakutatási válaszadói paneljét a Scores Group működteti. A válaszadói panel méretéből és rétegződéséből adódóan alkalmas nagymintás, országos reprezentatív kutatások lebonyolítására éppúgy, mint specifikus vagy nehezebben körülhatárolható célcsoportokra érvényes kutatások adatgyűjtésének lebonyolítására, többszempontos kvótázási kívánalmak betartására is. A válaszadási arány az átgondolt incentíva rendszernek és a felkészült panelmenedzselési stratégiának köszönhetően hazánkban egyedülállóan magas, a legtöbb kutatás már a kérdőív kiküldése után egy-két napon belül elemezhető mennyiségű befejezőt produkál. A kérdőívek programozását, az adatfájl előállítását, szükség szerint tisztítását és súlyozását tapasztalt szakemberek végzik, az eredmény megbízható és érvényes adatokban nyilvánul meg. A tracking kutatások fieldmunkáján kívül gyakori, hogy ad hoc jellegű lekérdezések zajlanak a médiapanelen. Nagy hangsúlyt kap, hogy a Scores Group válaszadói panelje - hazánkban egyedülálló módon -  dedikált médiapanel maradjon: a legkülönbözőbb médiakutatások a kérdőívek több, mint 95%-át teszik ki, ezen felül pedig számos "színes" kutatási téma is felbukkan érdekességképpen, melyeknek eredményeiről a paneltagok is beszámolót kapnak.
Az omnibusz adatfelvétel egy hagyományos field technika, mely ad-hoc vagy rendszeres egyaránt lehet. A lényege, hogy egy meghatározott minta és timing szerint lekérdezett kérdőívre több megrendelő „száll fel” a saját kérdéseivel, így a field költségen is megosztoznak.
A Scores Group omnibusz kérdezés egy havonta ismételt, N=1000 fős, a 18+ magyar lakosságra reprezentatív adatfelvétel, mely személyes, CAPI módszertannal zajlik. A kérdőív zárása a tárgyhót megelőző hó 15. napja, a field indulás: tárgyhó 1-5. napja között, a kérdezés 10-12 napot vesz igénybe, az adatszállítás (alapesetben) tárgyhó 25-éig valósul meg. Az alapértelmezett adatkiadás SPSS (.sav) formátumú, felcímkézett, letisztított, (teljes népességre) súlyozott adatbázis. Lehetőség van az ügyfél kérdéseinek (word vagy excel formátumú) topline lekérdezések (gyakorisági megoszlások, kereszttáblák) formájában való átadására, de komplett elemzés készítését is vállaljuk (word vagy powerpoint formátumban).

tanulmányok, PUBLIkációk